Monard Law is als onafhankelijk advocatenkantoor uit de top tien voortdurend op zoek naar versterking van haar teams in  Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt.  Zowel beloftevolle rechtenstudenten als advocaten met ervaring of ondersteunende medewerkers worden door ons verwelkomd.

Heb je interesse om als advocaat ons team te komen versterken ? Bekijk dan zeker eens onze actuele vacatures.

Een open sollicitatie is ook welkom, wij zoeken steeds gemotiveerde en ambitieuze medewerkers met passie voor de advocatuur. Geef ruimte aan je ambitie!

https://www.monardlaw.be/

Baliestages in de advocatuur

Al tijdens je rechtenstudie heb je besloten dat je advocaat wilt worden. Nu je weldra afstudeert of je diploma op zak hebt, wil je aan de slag... Geen betere plek om dat te doen dan bij Monard Law. Na je eedaflegging begint bij ons je advocaten-stage van drie jaar.

In juni vond de eerste opname in het unieke podcast-project plaats met als titel: van student naar jonge advocaat. Hierbij delen twee stagiair(e)s hun ervaringen over de overgang van student naar jonge advocaat.

Podcast: van student naar jonge advocaat

Of je al een lange carrière als advocaat achter de rug hebt, of er nog aan moet beginnen, het biedt een interessante inkijk naar hoe een nieuwkomer het verschil tussen studie en advocatuur ervaart.


Goed begonnen….

In je eerste jaar volg je de BUBA lessen, beroepsopleiding georganiseerd door de Orde van Advocaten.

Hier worden met name praktische vaardigheden geoefend en wordt aandacht geschonken aan het opstellen van procedurestukken, contracten en dergelijke. Tevens werk je aan je spreekvaardigheid met behulp van pleitoefeningen. Tegelijkertijd volg je een interne opleiding bij Monard Law, die bestaat uit intensieve begeleiding, ‘coaching-on-the-job' en trainingen en cursussen op maat. Zo leg je in deze eerste periode bij ons een stevige basis voor de toekomst.

Wat kunnen wij jou verder bieden ?

Wat we van jou verwachten

Monard Law is een advocatenkantoor met een missie. Dag na dag proberen de beste advocaten het verschil te maken. “Mik hoog, denk groots” is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze mission statement.

 

In de zoektocht naar de nieuwe generatie advocaten die Monard Law naar een hoger niveau kan brengen, beoordelen wij op de volgende vijf punten:

 

1. Jouw extracurriculaire activiteiten

Dit zegt immers veel over jou als persoon, je ondernemerschap en de gedrevenheid als toekomstig advocaat.

2. Jouw puntenlijst

Hoewel we beseffen dat punten niet alles zeggen, verwachten we een meer dan gemiddelde score gedurende je volledige opleiding.

 

3. Jouw talenkennis

Sommige functies vereisen specifieke talen (meestal Nederlands en/of Frans).

Gezien het internationale karakter van Monard Law, is een vlotte beheersing van het Engels (gesproken en geschreven) een must. Kennis van andere talen is een pluspunt.

4. Jouw rechtsdomein

Onze behoefte aan uitbreiding van het team in het door jou gewenste rechtsdomein.

 

5. Jouw woon-werk afstand

Je work-life balance is voor ons belangrijk. We zijn dan ook geen voorstander van veel tijd doorbrengen in het verkeer. M.a.w. ook de woon-werk afstand is een belangrijk criterium. En we hebben ook 5 vestigingen van waar men kan werken. Dit geeft flexibiliteit en tegelijk is tijd doorbrengen op je vaste vestiging essentieel voor een goede samenwerking.

Ons aanbod

Teamwork

Je neemt actief deel aan maandelijkse studievergaderingen, waarbij de recente juridische tijdschriften kort worden besproken alsook interessante kantoorcases.

Sectoronderzoek

Per sector worden publicaties overlopen en dossiers en/of bijzondere items toegelicht, een mogelijkheid tot debat. Je participeert aan de sectorvergadering per vestiging en over de kantoren heen.

Babbeluurtjes

De advocaten met meer ervaring spreken over bijzondere topics aangaande hun aanpak. Precies datgene wat je op de schoolbanken niet wordt geleerd.

Profilering en eigen publicaties

Ondersteuning om, indien gewenst, deeltijds een academische carrière te realiseren. Aanmoediging om juridische bijdragen te publiceren. Aanmoediging om gecommercialiseerde bijdragen in eigen naam te publiceren, nieuwsbrieven, die digitaal ter beschikking van een geïnteresseerde doelgroep worden gesteld, met persoonlijke ondertekening van de auteur.

Aandacht voor strategie en dossieropbouw

Als stagiair wordt je de mogelijkheid geboden om op continue basis in welbepaalde dossiers te werken, zodanig dat je inzage krijgt in de strategische opties van de vennoot, de evolutie en wijze van realisatie.

Persoonlijk cliëntencontact

De vennoten zullen je waar mogelijk uitnodigen om alle gesprekken bij te wonen. Zo heeft de juridische probleemstelling voor de stagiair een gepersonaliseerde toets

Aanzet tot assertiviteit en kritisch onderzoek

De stagiair wordt aangezet om een probleemstelling nooit te aanvaarden als dusdanig. Je wordt mee aangespoord om middels indringende gesprekken en onderzoek informatie te bekomen die de basis kan vormen voor een grondiger aanpak en ondersteuning van de feitelijke en juridische positie van de cliënt.

Deelname aan de voorbereiding van toespraken en seminars

De stagiair zal uitgenodigd worden zijn medewerking te verlenen aan de voorbereiding van teksten voor toespraken, slides en dergelijke meer, en zal ook beloond worden met een persoonlijke vermelding en, waar mogelijk, effectieve participatie.

Uitnodiging tot grondige specialisatie en ontplooiing

Het kantoor bestaat uit een samenvoeging van niches, praktijkgroepen. Je wordt uitgenodigd om een keuze te maken, volgens een zelf te bepalen ritme, om je toe te spitsen op een welbepaalde niche. De mogelijkheid tot vergelijking tussen de verschillende afdelingen en rechtsmateries wordt als verfrissend en verruimend ervaren. Je stage wordt in eerste instantie als algemeen opgevat, en gaandeweg kies je mee.

Kennismaking met diverse stijlen van aanpak

Je zal kennismaken met de strategie en de wijze van aanpak van meerdere dossierbeheerders, afhankelijk over welke rechtsgebied het handelt. In de meeste niches zijn er overigens meerdere vennoten onder wiens leiding kan worden gewerkt. De uitdaging is er voor de stagiair om overal het beste tot het zijne/hare te maken.

Uitwisseling

Een verblijf in het buitenland, bij een bevriend kantoor, of in Wallonië, kan een belangrijke bijdrage leveren tot verbetering van de talenkennis. Aldus is er het bevriend netwerk NOMOS op Europees vlak en een uitwisselingsafspraak met diverse gerenommeerde kantoren van over de taalgrens.

Moderne omgeving

Performante tools met betrekking tot informatica en telefonie maken het leven voor de stagiair aangenamer en gemakkelijker.

Vlotte werksfeer

Alle verjaardagen worden gevierd met een attentie van de jarige. Elke vrijdagavond is er "een hapje en een drankje". Het fruit als tussendoortje heeft een vaste plek verworven. Mens sana in corpore sano.

Bibliotheek en Juridische databanken

Vanzelfsprekend staat een uitgebreide en moderne bibliotheek, met inbegrip van juridische databanken voor jou ter beschikking

Representatie en sportploegen

Monard Law Hasselt was met 3 ploegen in 2008 vertegenwoordigd voor de Chambers Trophy van VOKA en behaalde de eerste en derde prijs van de 110 deelnemende ploegen. Ook in 2009 behaalde onze teams de eerste prijs.

Missie

Monard Law huldigt in haar missie daadwerkelijk het belang van elke medewerker. Deze beoogde blijvende samenwerking verzekert de toekomst.

Leren op eigen benen staan

Alle stappen in het dossier worden opengesteld voor de stagiair vanaf het eerste cliëntencontact, tot en met redactie factuur en financiële opvolging.

Coaching

Je krijgt een stagemeester toegewezen. Je stagemeester is een ervaren advocaat met tenminste 10 jaar praktijkervaring. Zij / hij is eindverantwoordelijke voor je opleiding. Ook is hij of zij jouw vaste aanspreekpunt - zowel voor juridische vragen als vragen van andere aard. In de loop van je stage zul je steeds vaker eigen dossiers krijgen, waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Minstens een maal per jaar voorzien we een gezamenlijke evaluatie-oefening.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van dit online sollicitatieplatform uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?